Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56673
Nhan đề: Diễn đàn KTS cần có lý luận và phê bình để hiểu đúng về tác phẩm kiến trúc!
Tác giả: Thảo Nguyên
Từ khoá: Diễn đàn KTS
Cần có lý luận
Phê bình
Tác phẩm kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 283 .- Tr.24
Tóm tắt: Để tác phẩm kiến trúc có giá trị phải có lý luận làm nền tảng. Để cộng đồng đánh giá và hiểu đúng giá trị của tác phẩm, đồng thời để tác giả không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo thì cần phải có phê bình kiến trúc Đó là nội dung được trao đổi tại Hội thảo Gặp gỡ Mùa thu 2018 (do Hội KTS Việt Nam tổ chức vào ngày 17/11/2018 tại TP Huế), được đánh giá là sự kiện quan trọng của giới nghề - Hội nghị đã nhìn nhận, đánh giá hoạt động Lý luận và phê bình của Hội KTS Việt Nam trong mấy nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định cơ sở khoa học, nội dung và nhiệm vụ trong thời gian tới. TGKT trân trọng giới thiệu với bạn đọc những ý kiến được ghi nhận tại hội nghị, góp phần thúc đẩy công tác lý luận - phê bình, hướng tới xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc!
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56673
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
659.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.