Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5669
Title: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng cù lao Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Phan, Hữu Hưng
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch cộng đồng - Phân tích các điều kiện phát triển du lịch cộng đồng cù lao Thới Sơn - Đánh giá thực trạng khai thác và phát triển du lịch cộng đồng cù lao Thới Sơn - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch cộng đồng cù lao Thới Sơn
Description: 109 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5669
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.