Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/570
Title: Đảm nhận chủ tịch hội đồng KTS ASEAN vai trò của KTS Việt Nam (nhiệm kỳ 2017-2019)
Authors: Vũ, Anh Tú
Keywords: Kiến trúc sư
Chủ tịch hội đồng kiến trúc sư
ASEAN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 273 .- Tr.56-57
Abstract: Tính từ thời điểm Bộ Xây dựng ban hành Quy chế đánh giá KTS ASEAN, (Quyết định số 554/QĐ-BXD ngày 14/6/2011), Việt Nam đã có hơn 5 năm thực thi “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN” (ASEAN Multual Recognition Arrangement on Architectural Services – MRA). Với những hoạt động mang tính thường xuyên của một quốc gia thành viên, Việt Nam đã góp phần tích cực nhằm đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực trong lĩnh vực hành nghề tư vấn kiến trúc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/570
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.