Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5729
Nhan đề: Triết học giải cấu trúc pháp và sự khởi nguồn của nghiên cứu ngoại biên
Tác giả: Phan, Tuấn Anh
Từ khoá: Giải cấu trúc
Hậu hiện đại
Nghiên cứu ngoại biên
Khoa học xã hội nhân văn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 03 .- Tr.57-69
Tóm tắt: Giải cấu trúc là một trong những thành tựu quan trọng của nền triết học hậu hiện đại Pháp, có ảnh hưởng toàn cầu đến mọi mặt của các ngành khoa học xã hội nhân văn. Sự ra đời của Giải cấu trúc tại Pháp đã làm nên bước ngoặt chuyển đổi từ nghiên cứu trung tâm thành nghiên cứu ngoại biên, thể hiện rõ nhất trong nghiên cứu văn học. Bài viết đã xây dựng diễn trình khái quát trong lịch sử triết học phương Tây, theo hướng chuyển đổi từ nghiên cứu trung tâm thành nghiên cứu ngoại biên. Trong quá trình chuyển đổi ấy, bài viết đã điểm qua những quan điểm, vị trí và đóng góp tư tưởng quan trọng của các triết gia Giải cấu trúc Pháp tiêu biểu, có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành của nghiên cứu ngoại biên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5729
ISSN: 0868-3581
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Châu Âu

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_741.04 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.