Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57350
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2018 và triển vọng
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Việt Nam
Đánh giá triển vọng đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 04 .- Tr.2-7
Abstract: Bài viết: Vài nét về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2018: một số hạn chế trong thu hút FDI; đánh giá triển vọng đầu tư nước ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57350
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.