Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5738
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Văn Mười Một-
dc.contributor.authorDiệp, Thanh Tùng-
dc.date.accessioned2018-12-21T02:44:59Z-
dc.date.available2018-12-21T02:44:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3682-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5738-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu vai trò của thuế trong mối quan hệ giữa FDI và chất lượng môi trường (CLMT) tại 88 quốc gia đang phát triển giai đoạn 2001-2013 bằng phương pháp ước lượng S-GMM {System Generalized Method of Moments). Kết quả ước lượng cho thấy, có sự khác biệt trong các tác động của FDI, nguồn thu thuế và biến tương tác của chúng lên CLMT trong mẫu tổng thể và hai mẫu phụ dựa trên thu nhập - các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Ngoài ra, các biến kiểm soát như chất lượng quản trị công, đầu tư trong nước, tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại, lạm phát và cơ sở hạ tầng cũng tác động đến CLMT tại các quốc gia này. Các phát hiện trên đưa đến một số hàm ý chính sách quan trọng cho chính phủ tại các nước đang phát triển.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.8-20-
dc.subjectChất lượng môi trườngvi_VN
dc.subjectFDIvi_VN
dc.subjectThuếvi_VN
dc.subjectS-GMMvi_VN
dc.subjectCác nước đang phát triểnvi_VN
dc.titleMối quan hệ giữa thuế, FDI và chất lượng của môi trường ở các nước đang phát triểnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.