Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5740
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ OSGI
Authors: Ngô, Bá Hùng
Ngô, Thị Thanh Thanh
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Quản lý đào tạo là một chức năng thiết yếu trong các trường cao đẳng đại học, giúp tham mưu cho hiệu trưởng khi xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường, tổ chức đào tạo, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, công tác khảo thí, quản lý sinh viên, kết quả học tập và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục trong đời sống xã hội nói chung, công tác quản lý đào tạo nói riêng, hệ thống quản lý đào tạo đã được đề ra và xây dựng, phát triển đáp ứng những nhu cầu trên. Từ những trình bày trên, em đã chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo các trường cao đẳng dựa trên công nghệ OSGi”. Phát triển dựa trên nền Liferay Portal 7, hệ thống được chia nhỏ thành nhiều thành phần độc lập, mỗi thành phần được xem như môt module, trong số đó module em thực hiện là “Quản lý chương trình đào tạo”. Sau gần 4 tháng tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ và phát triển module, chức năng “Quản lý chương trình đào tạo” về cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng phần lớn những yêu cầu đề ra trong đặc tả, cũng như nhu cầu quản lý chương trình đào tạo cho các trường cao đẳng trong nước.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5740
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.