Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5754
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG BẰNG ARDUINO THÔNG QUA INTERNET
Authors: Trần, Việt Châu
Huỳnh, Hoàng Long
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Arduino là một nền tảng điện tử mã nguồn mở dựa trên phần cứng và phần mềm dễ sử dụng, được sử dụng rộng rãi trong các ý tưởng lập trình hiện tại với các thiết bị thực. Đây là một mảng khá thú vị đối với những người theo xu hướng lập trình vì trên thực tế phần mềm trên máy tính chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng trên thị trường, phần còn lại là để nhúng vào các thiết bị điều khiển. Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống đèn giao thông cho một giao lộ. Với chu kỳ đèn tính hiệu tùy thuộc vào sự điều khiển của người sử dụng thông qua Internet và hệ thống nút điều khiển thủ công. Bài nghiên cứu vận hành theo hai chế độ chính một là vận hành bình thường có thể cài đặt thời gian cho các pha đèn bằng Web, hai là chế độ sử dụng nút điều khiển ở chế độ này người sử dụng có thể chuyển đổi các pha đèn bằng nút thủ công, bằng Web và ứng dụng Blynk.Người sử dụng có thể chuyển đổi giữa hai chế chệ một cách dễ dàng bằng một nút điều khiển chuyển chế độ. Đề tài này nghiên cứu ứng dụng các bảng mạch xử lý Arduino để thiết lập điều khiển tự động.
Description: 46 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5754
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.