Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57639
Title: Giải pháp khai thác lễ hội Khmer tỉnh Sóc Trăng phục vụ phát triển du lịch
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Dương, Thị Thùy Trang
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tiềm năng và thực trạng phát du lịch lễ hội của người Khmer ở Sóc Trăng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp khai thác lễ hội của người Khmer để phục vụ du lịch, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa lễ hội của người Khmer tỉnh Sóc Trăng.
Description: 97 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57639
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.