Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57732
Nhan đề: Hệ thống đường sắt ở Đức thế kỷ XIX
Tác giả: Nguyễn, Mậu Hùng
Từ khoá: Đường sắt
Cách mạng công nghiệp
Đức
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 02 .- Tr.91-96
Tóm tắt: Trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Đức là sự ra đời và phát triển của hệ thống đường sắt. Hệ thống đường sắt đã tạo dựng những nền tảng cơ bản nhất cho quá trình thống nhất và hiện đại hoá các nhà nước nói tiếng Đức giữa thế kỳ XIX; đồng thời góp phần hình thành nền tảng tư tưởng và tinh thần quốc gia, xây dựng một khối cộng đồng dân tộc thống nhất. Hệ thống đường sắt đã trở thành một bản sắc riêng trong quá trình công nghiệp hoá của nước Đức và làm cho quá trình thống nhất nước Đức (1848-1871) mang nhiều đặc điểm riêng biệt trong sự đối sánh với các cuộc cách mạng tư sản khác thời cận đại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57732
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.