Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5782
Title: Kinh nghiệm giáo dục khởi nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
Authors: Lâm, Thị Kim Liên
Huỳnh, Lưu Đức Toàn
Keywords: Khởi nghiệp
Giáo dục khởi nghiệp
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 146 .- Tr.94-103
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các mô hình giáo dục khởi nghiệp (GDKN) thành công tại một số quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Israel, Trung Quốc và Malaysia để làm cơ sở đề xuất các hàm ý chính sách cho hoạt động GDKN tại Việt Nam. Đề xuất của nhóm tác giả tập trung vào các khía cạnh: thay đổi tư duy về khởi nghiệp; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, các khóa học và mô hình GDKN; bám sát chính sách chính phủ, bản chất của quốc gia, môi trường kinh tế, giáo dục để tiến hành GDKN từ cấp vi mô (trong từng trường đại học) đến cấp vĩ mô (cấp quốc gia, hội nhập khu vực và thế giới).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5782
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.