Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57867
Nhan đề: Chế độ lao động, học tập đối với phạm nhân dưới mười tám tuổi.
Tác giả: Nguyễn, Chí Hiếu
Phan, Quốc Việt C1900166
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2021
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về chế độ lao động và học tập trong Thi hành án phạt tù đối với phạm nhân dưới mười tám tuổi. Bất cập và giải pháp.
Mô tả: 40tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57867
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.