Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57875
Nhan đề: Quy chế pháp lý về giải thể doanh nghiệp
Tác giả: Đoàn, Nguyễn Minh Thuận
Nguyễn, Lê Thanh Hà B1508334
Từ khoá: Luật Thương mại
Năm xuất bản: 2021
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về giải thể doanh nghiệp và trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. Qua đó, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp và những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình giải thể.
Mô tả: 73 trang
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57875
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.