Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5787
Title: Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Tày, Nùng
Authors: Dương, Nguyệt Vân
Nguyễn, Thị Minh Thu
Keywords: Hôn nhân
Truyện cổ tích
Dân tộc Tày
Dân tộc Nùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.22-28
Abstract: Bài viết nghiên cứu sự chuyển di hình thức hôn nhân thời kì nguyên thủy vào chuyện cổ tích Tày, Nùng; sự chuyển di hình thức hôn nhân thời kì phân hóa giai cấp vào chuyện cổ tích Tày, Nùng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5787
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_357.54 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.