Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5804
Nhan đề: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢNG BÁ DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Phân hệ: thiết lập website đa ngôn ngữ
Tác giả: Phạm, Thế Phi
Võ, Thanh Lĩnh
Trần, Nguyên Tính
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Các trang web đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin và tìm hiểu thông của các quốc gia, tổ chức, công ty hay cá nhân một các nhanh chóng và hiệu quả. Các quốc gia có thể đăng thông tin các công văn, chỉ đạo v.v.. Tổ chức, công ty có thể giới thiệu các loại sản phẩm, hay cả yêu cầu tuyển dụng v.v.. Và những người cá biết thông tin cũng có thể thông qua web để cập nhật nhanh chóng có nhiều ưu điểm hơn các phương thức truyền thông cũ. Hiện nay, khi đời sống ngày một nâng cao thì nhu cầu đi du lịch của con người cũng được nâng cao. Vì vậy việc xây dựng một web để hướng dẫn về du lịch là vô cùng cần thiết để hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước lựa chon một nơi du lịch phù hợp nhanh chóng là không thể thiếu được. Từ ý tưởng đó với sự hướng dẫn của thầy Phạm Thế Phi nhóm em đã xây dựng “website quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”. Sử dụng google translate và kinh nghiệm cá nhân để dịch cơ sở dữ liệu và những từ ngữ địa phương không thể dịch tự động.
Mô tả: 50 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5804
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.77.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.