Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58142
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Minh Đức-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Huy-
dc.contributor.authorVũ, Văn Doanh-
dc.date.accessioned2021-07-14T02:24:26Z-
dc.date.available2021-07-14T02:24:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58142-
dc.description.abstractKhu công nghiệp Thăng Long là một trong những mô hình KCN tập trung đầu tiên tại Việt Nam, được quy hoạch và xây dựng vào cuối Thế kỷ 20. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát kết hợp với xử lý số liệu nhằm đánh giá được hiện trạng phát sinh, thành phần tích chất, hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp bao gồm chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quán lý chất thải rắn tại khu công nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10(360) .- Tr.17-20-
dc.subjectQuản lý chất thải rắn công nghiệpvi_VN
dc.subjectKhu công nghiệp Thăng Longvi_VN
dc.subjectGiải pháp quản lý phù hợpvi_VN
dc.titleHiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) và đề Xuất giải pháp quản lý phù hợpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.