Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5817
Nhan đề: Diễn ngôn lý luận, phê bình văn học Việt Nam đương đại - những khả năng và thách thức trong bối cảnh đổi mới và hội nhập
Tác giả: Trần, Thị Ngọc Anh
Từ khoá: Phê bình văn học
Diễn ngôn lý luận
Văn học Việt Nam đương đại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.80-89
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu bối cảnh hội nhập và phát triển của lý luận, phê bình văn học Việt Nam đương đại; khả năng phát triển của diễn ngôn lý luận, phê bình văn học Việt Nam đương đại và những thách thức đối với sự phát triển của diễn ngôn lý luận, phê bình văn học Việt Nam đương đại.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5817
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_497.28 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.