Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5848
Title: Công ty Điện lực Bắc Ninh đổi mới nhiều mặt nhờ thực hiện hiệu quả 5S
Authors: Hải Triều
Keywords: Công ty Điện lực Bắc Ninh
Phương pháp 5S
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.6-7
Abstract: Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, từ đầu tháng 5/2016, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã triển khai chương trình thực hành theo tiêu chuẩn 5S đối với tất cả các đơn vị trực thuộc. Đến nay, chương trình 5S trong Công ty đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5848
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.