Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5849
Nhan đề: Hiện thực huyền ảo và đa điểm nhìn trong tiểu thuyết Cái trống thiếc của Gunter Grass
Tác giả: Ôn, Thị Mỹ Linh
Từ khoá: Hiện thực huyền ảo
Tiểu thuyết
Cái trống thiếc
Gunter Grass
Đa điểm nhìn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 5 .- Tr.111-118
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác phẩm Cái trống thiếc của tác giả Gunter Grass thông qua sự thể hiện sáng tạo trong nghệ thuật hiện thực huyền ảo và trần thuật đa điểm nhìn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5849
ISSN: 0494-6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_392.69 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.