Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5852
Title: Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong Tố tụng hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn, Chí Hiếu
Võ, Thị Yến Linh
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung và trình tự, thủ tục áp dụng về biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội trong tố tụng hình sự Việt Nam, chỉ ra một số điểm bất cập về biện pháp ngăn chặn này được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và đưa ra kiến nghị bổ sung và nhằm hoàn thiện biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành.
Description: 64 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5852
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.