Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5852
Nhan đề: Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong Tố tụng hình sự Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Chí Hiếu
Võ, Thị Yến Linh
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung và trình tự, thủ tục áp dụng về biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội trong tố tụng hình sự Việt Nam, chỉ ra một số điểm bất cập về biện pháp ngăn chặn này được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và đưa ra kiến nghị bổ sung và nhằm hoàn thiện biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành.
Mô tả: 64 trang
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5852
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.