Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5856
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ trong Đảng bộ EVN
Authors: Xuân Tiến
Keywords: Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Sinh hoạt chi bộ
Nâng cao chất lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.9-10
Abstract: Phấn đấu 100% chi bộ và 100% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, là yêu cầu cơ bản trong Nghị quyết số 14-NQ/ĐU (ngày 27/12/2017) của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Nghị quyết của Đảng ủy cũng nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và mỗi đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5856
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.