Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58649
Nhan đề: Vai trò của giáo dục khởi nghiệp và trường đại học trong hoạt động khởi tạo doanh nghiệp trong sinh viên - kinh nghiệm thế giới và liên hệ với Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thị Lan Phượng
Từ khoá: Khởi nghiệp
Doanh nghiệp khởi nghiệp
Giáo dục khởi nghiệp
Trường đại học
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.21-26
Tóm tắt: Bài viết thảo luận về các khái niệm liên quan đến giáo dục khởi nghiệp và các kết quả nghiên cứu cho thấy giáo dục khởi nghiệp giúp người học phát triển kỹ năng khởi nghiệp, thúc đẩy thái độ và ý định khởi nghiệp. Bài viết cũng trình bày các đặc điểm của các chương trình giáo dục khởi nghiệp ở bậc đại học, trong đó có đào tạo giáo viên. Từ tổng quan về giáo dục khởi nghiệp các nước tác giả liên hệ và so sánh với Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58649
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.