Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59026
Nhan đề: Xác định nồng độ axit boric thích hợp để tạo chế phẩm SLMPV trừ sâu khoang trên cây rau muống nước (Ipamaea aquatic)
Tác giả: Nguyễn, Thị Hai
Huỳnh, Nhi
Từ khoá: Axit boric
Chế phẩm SLNPV
Sâu khoang
Rau muống nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.11-14
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định nóng độ axit boric bổ sung vào chế phẩm SLNPV bằng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trong chậu. Kết quả cho thấy trong điều kiện phòng thí nghiệm, tỷ lệ sâu chết ở công thức SLNPV + axit boric 1% cao hơn hẳn so với các công thức SLNPV + axit boric 0,5% và SLNPV+ axit boric 2% và SLNPV không bổ sung axit boric. Thí nghiệm trên cây rau muống nước trồng trong chậu cũng cho thấy, bổ sung axit boric 1% cho hiệu quả trừ sâu của SLNPV cao hơn hẳn so với không bổ sung axit boric và hiệu lực trừ sâu của SLNPV + axit boric 0,5% vả SLNPV + axit boric 2% không sai khác so với không bổ sung axit boric. Axit boric 1% không gây chết ấu trùng của bọ rùa chấm (Menochilus sexmacuiatus) và bọ xít hoa {Eocanthecona /urcẹllata).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59026
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.