Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5911
Title: Tìm hiểu nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong các từ: cơ mật, hắc vận, hỏa mai,...
Authors: Lê, Xuân Thại
Keywords: Nghĩa của từ
Hán Việt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 5 .- Tr.68-70
Abstract: Bài viết nghiên cứu nghĩa của yếu tố Hán Việt trong các từ như cơ mật, hắc vận, hỏa mai, hoang mang, hung hãn, hướng đạo, kinh phí, lục tục, thiên cơ. Những yếu tố Hán Việt này không được giải thích rõ ràng hoặc chính xác trong một số từ điển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5911
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_119.87 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.