Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/592
Title: Chiến lược quản lý rủi ro ngập nước trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Hoàng, Tùng
Keywords: Ngập nước
Quản lý rủi ro
Thành phố Hồ Chí Minh
Quy hoạch đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.82-85
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở rìa Đông Bắc vùng đồng bằng sông Cửu Long và kết nối với Biển Đông tại cực Nam. Phần lớn các vùng đất của thành phố có địa hình thấp và vùng đầm lầy, được chia cắt bởi một mạng lưới các sông, kênh rạch phức tạp. Điều kiện địa hình và địa lý khiến cho Thành phố vô cùng nhạy cảm với nguồn ngập nước khác nhau, bao gồm: lũ từ thượng lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai và sông Cửu Long, ngập nước do thủy triều và ngập nước do nước mưa trong những trận mưa lớn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/592
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.