Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5922
Nhan đề: Tổng quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Tác giả: Mai, Hồng Quỳ
Từ khoá: Luật Giáo dục
Phân luồng giáo dục
Đào tạo nghề
Hướng nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.03-07
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những nét tổng quan về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục bao gồm: sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục; định hướng sửa đổi Luật Giáo dục; những điểm mới của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5922
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.53 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.