Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59246
Title: Giữ gìn nét văn hóa truyền thống "hái lộc đầu xuân"
Authors: Quỳnh An
Keywords: Giữ gìn nét văn hóa truyền thống
Hái lộc đầu xuân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 01 .- Tr.40-42
Abstract: Hái lộc đầu xuân là một phong tục trong ngày Tết cổ truyền mang ý nghĩa, giá trị tinh thần với hy vọng một năm mới nhiều may mắn, tốt lành. Tuy nhiên, đến nay, phong tục này ít nhiều đã bị biến tướng, làm ảnh hưởng đến giá trị tinh thần, nhân văn mà nó vốn có.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59246
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.