Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5925
Title: Sự hài lòng với hôn nhân - những khác biệt từ góc độ giới tính và tuổi
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Đặng, Thị Thu Trang
Đỗ, Thị Lệ Hằng
Phạm, Phương Thảo
Keywords: Hôn nhân
Sự hài lòng
Giới tính
Tuổi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 4 .- Tr.15-30
Abstract: Nghiên cứu tìm hiểu khác biệt về hài lòng hôn nhân theo giới tính và lứa tuổi. Mẫu nghiên cứu gồm 1.819 người đại diện hộ gia đình ở 7 tỉnh thành phố trên cả nước, tuổi trung bình là 44,6, trong đó 48% là nam, 44,4% sống tại đô thị. Công cụ nghiên cứu là bảng hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy: a) Nam hài lòng về hôn nhân cao rõ rệt hơn nữ, không phụ thuộc tuổi tác và khu vực sinh sống; b) Sau 50 tuổi, sự hài lòng với hôn nhân ở nam giới có xu hướng tăng, còn ở phụ nữ thì mức hài lòng giảm xuống; c) Sự chênh nhiều tuổi giữa vợ chồng có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng hôn nhân ở một số mặt nhưng chênh ít tuổi hoặc bằng tuổi thì không. Trong đó cặp mà vợ hơn tuổi chồng hạnh phúc hơn hẳn cặp mà chồng hơn tuổi vợ. Kết quả có ý nghĩa cung cấp những phác họa về chất lượng hôn nhân cũng như định hướng hỗ trợ theo giới tính và tuổi để nâng cao chất lượng hôn nhân của người Việt hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5925
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_723.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.