Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59272
Title: Sự chồng chéo về văn bản quy phạm pháp luật giữa thanh tha và kiểm toán
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thắm
Keywords: Quy phạm pháp luật
Thanh tha và kiểm toán
Quy định xử lý tình trạng chồng chéo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.26-29
Abstract: Bài viết: Các quy định xử lý tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp nhà nước; những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến chồng chéo, trùng lặp; đề xuất, kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59272
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.