Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59301
Nhan đề: Mối quan hệ giữa liêm chính với phòng, chống tham nhũng trong quản trị nhà nước
Tác giả: Tạ, Thu Thủy
Từ khoá: Mối quan hệ giữa liêm chính
Phòng, chống tham nhũng trong quản trị nhà nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.13-17
Tóm tắt: Bài viết: Mối quan hệ giữa liêm chính với phòng, chống tham nhũng trong quản trị nhà nước; những yếu tố bảo đảm thực hiện liêm chính nhằm PCTN trong quản trị nhà nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59301
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.