Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5934
Nhan đề: Hệ giá trị của thanh niên theo lý thuyết của Schwartz
Tác giả: Nguyễn, Tuấn Anh
Từ khoá: Hệ giá trị
Thanh niên
Lý thuyết giá trị của Schwartz
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 4 .- Tr.73-84
Tóm tắt: Thông qua việc điều tra bằng bảng hỏi với 443 thanh niên tuổi từ 16 đến 35 tại Hà Nội, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thanh niên hiện nay coi trọng nhất giá trị: an toàn cá nhân; sự tin cậy; công bằng, bình đẳng; sự quan tâm, chăm sóc; tự chủ trong suy nghĩ. Những yếu tố như giới tính; nghề nghiệp; khu vực sinh sống; mức sống có ảnh hưởng đến sự lựa chọn giá trị của thanh niên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5934
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_553.63 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.