Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59353
Title: Trưởng cán bộ thanh tra: Tích cực thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao theo quyết định 47/2018/QĐ-TTG
Authors: Lại, Kim Dung
Keywords: Trưởng cán bộ thanh tra
Tích cực thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao
Theo Quyết định 47/2018/QĐ-TTG
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.16-19
Abstract: Thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 23/03/2018 của Chính phủ, ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg (sau đây gọi là Quyết định 47) thí điểm triển khai thanh tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59353
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.