Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59353
Nhan đề: Trưởng cán bộ thanh tra: Tích cực thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao theo quyết định 47/2018/QĐ-TTG
Tác giả: Lại, Kim Dung
Từ khoá: Trưởng cán bộ thanh tra
Tích cực thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao
Theo Quyết định 47/2018/QĐ-TTG
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.16-19
Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 23/03/2018 của Chính phủ, ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg (sau đây gọi là Quyết định 47) thí điểm triển khai thanh tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59353
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.