Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59385
Nhan đề: Bất ngờ phố thị
Tác giả: Nguyễn, Minh Hòa
Từ khoá: Bất ngờ phố thị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.56-57
Tóm tắt: Sau một ngày lang thang kháp Sài Gòn, da đen nhèm nhưng rất vui, có Thiner - một họa sĩ đồ họa người Đức - luôn miệng nói "lạ lắm" và cho hay ngày mai sẽ còn tiếp tục đi khám phá nữa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59385
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
951.64 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.