Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59397
Nhan đề: Tranh tết - Phong vị Tết
Tác giả: Huỳnh, Ngọc Trảng
Từ khoá: Tranh tết - Phong vị Tết
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 01+02 .- Tr.64-65
Tóm tắt: Tết là thời điểm thiêng liêng, hiểu theo nghĩa là thời điểm chuyển đổi cũ - mới, xấu - tốt và đảm bảo sự an bình là điều quan trọng trong thời điểm tết. Tầm mức quan trọng của tết bắt rễ sâu xa trong tinh thần và tình cảm của người dân là tất thảy đều coi tết là thời điểm giao hòa trời với đất, cõi âm với cõi dương, lịch đại tổ tiên vói con cháu, và hơn hết thay là sợi dây tình cảm thân ái với gia đình, gia tộc, với bạn bè thân hữu, với láng giềng, chòm xóm, cộng đồng xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59397
Bộ sưu tập: Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
612 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.