Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59824
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Minh Tuyết-
dc.date.accessioned2021-07-30T02:40:48Z-
dc.date.available2021-07-30T02:40:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59824-
dc.description.abstractSo với lý luận của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, điểm khác biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng nằm ở chỗ: Người chủ trương xây dựng Đảng không chỉ về tư tưởng, chính trị, tổ chức mà còn về đạo đức với mong muốn Đảng phải là “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Với tư duy biện chứng, Hồ Chí Minh cho rằng: muốn xây dựng Đảng vững mạnh thì phải dựa vào 2 trụ cột là đạo đức và pháp luật, do vậy để đạt mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức như Đại hội XII đặt ra, tăng cường kết hợp đức trị với pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một giải pháp trọng yếu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận chính trị;Số 03 .- Tr.24-28-
dc.subjectĐức trịvi_VN
dc.subjectPháp trị,vi_VN
dc.subjectKết hợp đức trị và pháp trịvi_VN
dc.subjectXây dựng Đảng về đạo đứcvi_VN
dc.titleKết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh-biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.