Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5983
Nhan đề: Chiếc võng dù
Tác giả: Ngọc Diệp
Từ khoá: Truyện ngắn
Văn học Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 893 .- Tr.46-49
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5983
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_193.62 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.