Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5994
Title: DHD điều tiết hồ chứa hợp lý, cấp nước cho hạ du theo kế hoạch
Authors: Minh Ngọc
Keywords: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Cung cấp nước
Nhà máy thủy điện
Kế hoạch
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.48-49
Abstract: Miền Nam đang bước vào cao điểm mùa khô, nhưng các nhà máy thủy điện thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) vẫn đảm bảo kế hoạch sản xuất cung cấp điện vừa cấp đủ nước cho hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5994
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.