Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5999
Title: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÀ HÀNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ASP.NET MVC 5 TÍCH HỢP ANGULARJS VÀ WEB API
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Thành Công
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Xây dựng ứng dụng website quản lý nhà hàng sử dụng ngôn ngữ ASP.NET MVC 5 tích hợp AngularJS và Web API” nhằm mục đích xây dựng một trang web trình bày những món ăn trong nhà hàng một cách hấp dẫn, cho phép khách hàng đặt món ăn trực tuyến hoặc khách hàng cũng có thể đặt bàn trước khi đến nhà hàng. Bên cạnh đó, có thêm các tính năng do người thiết kế đưa vào như: quản lý tài khoản của nhân viên, xem và duyệt đơn đặt món ăn món ăn trực tuyến, đơn đặt bàn, thống kê doanh thu của nhà hàng theo ngày, theo tháng và theo năm v.v. Ứng dụng web được xây dựng dựa trên ngôn ngữ C# theo công nghệ ASP.NETvới mô hình MVC 5 tích hợp với AngularJS và Web API dựa trên hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server, hiển thị danh sách món ăn và trình bày bộ cục của trang Web bằng HTML5 và định dạng CSS3. Trang web sau khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ hỗ trợ cho việc quản lý nhà hàng một cách linh hoạt và hiệu quả hơn khi có truy cập internet mọi lúc mọi nơi, khách hàng tìm kiếm thông tin của nhà hàng, thông tin món ăn một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5999
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.