Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/600
Nhan đề: Vấn đề tăng năng suất trong tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam: Xu thế và thách thức
Tác giả: Nguyễn, Đình Cung
Từ khoá: Kinh tế Việt Nam
Tăng năng suất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.32-37
Tóm tắt: Báo cáo Việt Nam 2035 cho rằng, nếu Việt Nam vẫn giữ tốc độ như hiện nay sẽ khó thu hẹp khoảng cách giữa các nước. Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay khá thấp, thấp hơn 6 lần so với Malaysia và thấp hơn 15 lần so với Singapore. Từ năm 2018, nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 7% như kế hoạch thì gia tăng năng xuất lao động (NSLĐ) phải trên 6% một năm. Trong đó, giai đoạn 2011-2016 chỉ đạt 4,6%, như vậy khoảng cách tới mục tiêu là hơn 1%. Đây là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/600
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_508.17 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.