Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Đức Niêm-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Đạt-
dc.date.accessioned2021-08-03T07:17:22Z-
dc.date.available2021-08-03T07:17:22Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60241-
dc.description.abstractĐổi mới chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh gắn liền với bối cảnh tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay là một xu hướng tất yếu khách quan. Xác định các nhân tố quyết định sự thành công của các trường Đại học ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Nghiên cứu này nhằm tổng kết các xu hướng mới trong phát triển chương trình giảng dạy ngành quản trị kinh doanh và các yếu tố hình thành các xu hướng này trên thế giới từ đó chúng tôi đã có những gợi ý chính sách cho các trường Đại học ở Việt Nam trong thời gian tới nhằm phát triển một cách bền vững trong tương lai.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.66-68-
dc.subjectChương trình giảng dạyvi_VN
dc.subjectQuản trị kinh doanhvi_VN
dc.subjectXây dựngvi_VN
dc.subjectKinh nghiệm thế giớivi_VN
dc.subjectÁp cho Việt Namvi_VN
dc.titleXu hướng xây dựng chương trình giảng dạy ngành quản trị kinh doanh ở các trường đại học trên thế giới và gợi ý cho Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.