Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60543
Title: Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm mang nhãn hiệu hàng riêng siêu thị của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Authors: Trần, Thị Kim Nhung
Keywords: Nhãn hiệu hàng riêng siêu thị
Người tiêu dùng
Hành vi mua sắm
Hà Nội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.105-107
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hành vi mua sản phẩm mang nhãn hàng riêng siêu thị của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp định lượng với khảo sát từ 308 người tiêu dùng đã mua hoặc đang sẵn sàng chi mua các sản phẩm nhãn hàng riêng của siêu thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng dến hành vi mua sản phẩm mang nhãn hàng riêng siêu thị: Chất lượng cảm nhận; Giá trị cảm nhận; Rủi ro cảm nhận; Giá cả cảm nhận; Hình ảnh siêu thị; Niềm tin; Sự quen thuộc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60543
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
952.59 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.