Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60543
Nhan đề: Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm mang nhãn hiệu hàng riêng siêu thị của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Tác giả: Trần, Thị Kim Nhung
Từ khoá: Nhãn hiệu hàng riêng siêu thị
Người tiêu dùng
Hành vi mua sắm
Hà Nội
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.105-107
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hành vi mua sản phẩm mang nhãn hàng riêng siêu thị của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp định lượng với khảo sát từ 308 người tiêu dùng đã mua hoặc đang sẵn sàng chi mua các sản phẩm nhãn hàng riêng của siêu thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng dến hành vi mua sản phẩm mang nhãn hàng riêng siêu thị: Chất lượng cảm nhận; Giá trị cảm nhận; Rủi ro cảm nhận; Giá cả cảm nhận; Hình ảnh siêu thị; Niềm tin; Sự quen thuộc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60543
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
952.59 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.