Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6066
Title: QUY HOẠCH TOÀN PHƯƠNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ.
Authors: LÊ, THANH TÙNG.
BÙI, THỊ CẨM TÚ.
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày tổng quan được một số phương pháp giải bài toán QHTP. Trình bày và tổng hợp lại những nội dung cơ bản của danh mục đầu tư, nêu lên được tổng quan và phương pháp giải cụ thể mô hình Markowitz, mô hình Markowitz mở rộng trong việc tối ưu hóa danh mục đầu tư để có rủi ro thấp nhất. Sử dụng được công cụ Solver trong bảng tính Excel để xác định danh mục đầu tư tối ưu với rủi ro thấp nhất và vẽ đường biên hiệu quả bằng Visual Basic hỗ trợ việc lựa chọn danh mục đầu tư.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6066
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.