Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60730
Nhan đề: Thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu
Tác giả: Lại, Khánh Trung
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Chính sách đào tạo
Cán bộ công chức
Tỉnh Lai Châu
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 591 .- Tr.139-140,12
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) từ thực tiễn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2016-2019, qua đó chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện chính sách. Từ những kết quả đã được, tác giả đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách ĐTBD CBCCVC tại BHXH tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60730
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.