Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6083
Title: Tiểu thuyết, truyện ngắn trên báo chí Sài Gòn giai đoạn 1945-1954
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thúy
Keywords: Tiểu thuyết
Truyện ngắn
Báo chí Sài Gòn
1945-1954
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 894 .- Tr.101-106
Abstract: Hoạt động sáng tác văn học sôi nổi ở Sài Gòn giai doạn 1945 - 1954 có một phần đóng góp không nhỏ của báo chí. Từ góc nhìn phê bình xã hội học, kênh phổ biến của tác phẩm văn học là một trong những yếu tố chi phối quá trình sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm, và có khi chi phối cả những yếu tố thuộc văn bản tác phẩm. Bài viết này phân tích tính xã hội của truyện đăng trên một số tờ báo ở Sài Gòn giai đoạn 1945 - 1954, cụ thể là Tân Việt Nam (1945), Nguồn sáng (1948), Việt báo (1949), Thế giới (1949), Mới (1952 - 1953), Đời mới (1952 - 1954), Nhân loại (1953 - 1954), và Thẩm mĩ tuần báo (1952 - 1954).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6083
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_321.51 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.