Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/610
Title: Các phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn
Authors: Đỗ, Xuân Luận
Keywords: Tiếp cận
Tín dụng
Nông nghiệp
Nông thôn
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 31-34
Abstract: Bài viết phân tích ưu, nhược điểm của 3 phương pháp tiếp cận tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, gồm: phương pháp sử dụng thực tế vay vốn, khả năng vay vốn và hạn mức vốn vay. Thông qua đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những điều kiện để Việt Nam có thể vận dụng nhằm huy động vốn để phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/610
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_706.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.