Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61105
Nhan đề: Giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước
Tác giả: Tâm Phương
Từ khoá: Giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.40-41
Tóm tắt: Tiếp cận với nước và dịch vụ vệ sinh là quyền con người, đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong các Mục tiêu PTBV đến năm 2030 đã được cộng đồng quốc tế nhất trí. Tuy nhiên đến nay, hơn hai tỷ người vẫn chưa được tiếp cận ngay cả những dịch vụ cơ bản nhất về nước. Phóng viên Tạp chí TN&MT có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý TNN xung quanh vấn đề quản lý nước hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61105
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.