Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61136
Nhan đề: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính trong lực lượng công an nhân dân
Tác giả: Nguyễn, Hùng Thắng
Từ khoá: Giải pháp
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính
Lực lượng công an nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.9-11
Tóm tắt: Thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân là hoạt động thanh tra của các cấp, các đơn vị Công an có thẩm quyền đối với Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ Công an theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đây là một hoạt động không thể thiếu được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt ngay trong chương trình công tác thanh tra hàng năm của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61136
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.